Tư vấn pháp lý chuyên nghiệp

  

BẢN TIN VĂN BẢN MỚI- TUẦN 29- 2012

Tóm tắt một số văn bản mới được ban hành trong tuần 29/2012:

  1. Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10/07/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

  2. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09/07/2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06/2012;

  3. Quyết định số 1751/QĐ-BTC phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa (KTHH) tập trung của hệ thống Hải quan đến năm 2015;

  4. Thông tư số 111/2012/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan;

  5. Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành.

Tải chi tiết về tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

NỘI DUNG

Cập nhật một số văn bản pháp luật mới nhất trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ và thủ tục tố tụng. 

Cập nhật các Bản tin văn bản pháp luật hàng tuần mới nhất do Trí & Cộng sự thực hiện.